เกี่ยวกับเรา

ที SkyRocket เราเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปไวเพียงใด สำหรับเด็กๆรุ่นต่อไปที่ต้องแข่งขันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวจึงไม่พอ เด็กๆต้องมีทักษะในมิติที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆที SkyRocket เราเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปไวเพียงใด สำหรับเด็กๆรุ่นต่อไปที่ต้องแข่งขันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวจึงไม่พอ เด็กๆต้องมีทักษะในมิติที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

เราจับมือกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากมายนั่นคือ NetDragon ผสานกับเทคโนโลยีจาก Promethean ซึ่งหลักสูตรนี้เด็กๆจะได้สัมผัสกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีสือการสอนระดับโลก ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก Cambridge English Young Learners (YLE)

สถาบันของเราไม่เพียงสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เราได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนกับอยู่ต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอหาสในกรใช้ภาษาองกฤษตลอดเวลา และเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษคือภาษาที่สองของเขาจริงๆ 
 เราเป็นสถาบันเดียวเท่านั้นที่ให้ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เท่าๆกับการเรียนเสริมทักษะและพัฒนาการ เราจึงมี Core Class และ Activity Class ในจำนวนที่เท่าๆกัน

เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จของน้องๆต้องมาจากการสั่งสมประสบการณ์โดยการได้ทำจริง


อะไรที่ทำให้เราแตกต่าง


สังคมและการบริการระดับพรีเมี่ยม
ทั้งสำหรับนักเรียนและคุณพ่อคุณแม่


คลาสกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะ
ของน้องๆในทุกๆด้าน


สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เสมือนอยู่ต่างประเทศ


การอัพเดทผลการเรียนและพัฒนาการ
ของน้องๆ แบบ Real-time ผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครอง


สื่อการสอนที่ทันสมัยที่สุด
เพื่อการเรียนรู้ทีได้ประสิทธิผลที่สุด