สาขาในปัจจุบัน

สาขา Central Bangna ตั้งอยู่ทีชั้น 1 (หลังแมคโดนัล)