ทดลองเรียน

ที่ SKYROCKET เราให้ความสำคัญกับความอยากเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเองเป็นหลัก เราจึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองพาน้องๆมาเห็นโรงเรียนด้วยตนเอง และมากไปกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเรียนกับเรามาก่อน สามารถลงคลาสทดลองเรียนได้ เพื่อเป็นการให้น้องๆได้สัมผัสการเรียนการสอนที่นี่ด้วยตัวน้องๆเอง ซึ่งจะใช้เวลาทดลองเรียนประมาณ 45-60 นาที 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้เพื่อจองคลาสทดลองเรียน และเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งตารางเรียนค่ะ

*ผู้ที่จองคลาสการทดลองเรียนล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอร์มนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่จองคลาสล่วงหน้า

Parent Information (ข้อมูลผู้ปกครอง)


Child Information (ข้อมูลเด็ก)